خدمات الکترونیک

راهنمای سامانه امور دانشجویی

اطلاعیه مربوط به راهنمای استفاده از نرم افزار سامانه امور دانشجویی

دانشجویان پس از ورود به وبسایت دانشگاه و انتخاب گزینه سامانه امور دانشجویی، جهت ورود به صفحه شخصی خود در این سامانه، می بایست شماره دانشجویی خود را به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود را به عنوان کلمه عبور وارد نمایند.

رزرو غذا :

دانشجویان جهت رزرو غذا می بایست از منوی امور تغذیه، گزینه رزرو غذا را انتخاب نموده و با توجه به محل صرف غذا (ساختمان 1 یا ساختمان 2) اقدام به رزرو غذا نمایند. همچنین دانشجویان می توانند با انتخاب گزینه حذف غذا، غذای انتخاب شده را حذف نمایند.

جهت مشاهده غذاهای رزرو شده، گزینه گزارش رزرو غذاها و جهت مشاهده فیش های واریزی، گزینه گزارش شارژ حساب را انتخاب نمایید.

امانت کتاب :

دانشجویان جهت جستجوی کتاب می بایست از منوی رزرو کتاب، گزینه جستجوی کتاب را انتخاب نموده و یکی از گزینه های موجود را تکمیل نموده و گزینه جستجو را کلیک نمایند و جهت مشاهده مشخصات کامل کتاب بر روی مشاهده کلیک نموده و جهت رزرو کتاب گزینه رزرو کتاب را انتخاب نمایند. (لازم به ذکر است کتاب رزرو شده تا 48 ساعت به نام دانشجو رزرو باقی می ماند و دانشجو می بایست در این زمان جهت دریافت کتاب به کتابخانه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت کتاب رزرو شده آزاد می شود تا دانشجویان دیگر بتوانند رزرو نمایند.) همچنین دانشجویان می توانند با انتخاب گزینه حذف رزرو شده ها ، کتاب رزرو شده را حذف نمایند.

جهت مشاهده کتاب های به امانت برده ، گزینه گزارش امانت ها و جهت مشاهده فیش های واریزی جریمه، گزینه گزارش پرداختی جریمه را انتخاب نمایید.

امور سرویس :

دانشجویان جهت ثبت نام سرویس می بایست از منوی امور سرویس، گزینه فرم ثبت نام را انتخاب نموده و پس از مطالعه قوانین استفاده از سرویس، گزینه مرحله بعدی را انتخاب نموده و روزهای مورد استفاده و ایستگاه مورد نظر را انتخاب نمایند. همچنین دانشجویان می توانند جهت مشاهد فرم ثبت نام شده و هزینه سرویس، گزینه نمایش فرم ثبت نام شده را انتخاب نمایند.


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10