خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (مدیریت بازرگانی)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي مقطع رشته
8911124002 اسياباني بخشايش-اكرم كارشناسي ناپيوسته مدیریت بازرگانی
9011241028 عليزاده تاتكي افشار-سميه كارشناسي ناپيوسته مدیریت بازرگانی
8811124033 كريمي قشلاقي-مجيد كارشناسي ناپيوسته مدیریت بازرگانی
9011241002 اذري-مهديه كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011261001 اسكندري-ندا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011241003 اعتمادي فر-حديث كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124015 اکبر خدابنده كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124024 الناز رفیعی كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124014 امير حسينيان راد كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242008 پارسانيا-جواد كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124013 حاتمي-سميرا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124016 حامد خزلي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124021 حسن دليري گنزق كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124027 حمید قاسم وند كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124010 حميد رضا بهبودي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124020 حميد زارعي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011241011 خانعلي-كبري كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011241013 دارايي-دنيا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242014 رحماني-ابوالفضل كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242015 رحماني-وحيد كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911126003 رشيدي بورخاني-آرمان كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124002 روح اله آذر دار كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124030 رويا سليمي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124025 زارع قدس-محبوبه كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124026 زندكريمي-ارزو كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124023 زهرا علی نوری كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124026 زينب فيضي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124028 سجاد زنگنه كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011241020 سليماني-زينب كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124041 سمانه محمدي نيا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124006 سمیرا میس امیرخلیلی كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124031 شرفي بهابادي-اسماعيل كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124015 شيرين حيدريان كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242023 صابري فرد-نادر كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124033 صادقي-مجتبي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124035 طاهرخاني-سهيلا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124037 علی میرزا پور كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124038 علي پور-ليلا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124025 عليرضا غريبي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011241029 عيني-مريم كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911126002 فرانك خرمي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242031 كريمي-مهربان كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124008 مجتبي اميدي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124020 مجتبي خويني كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124039 مجید نوری كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124040 مجيدي-مرتضي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124004 محبوبه آقا محمدي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011262006 محرم خاني-يوسف كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124005 محمد اسماعیل خانی كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124017 محمدسعيد راکعي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242033 محمودان-مجيد كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011242034 مدني شاهرودي-هومن رضا كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124007 مريم باقري كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124043 ملك جعفريان-محمدحسين كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
9011261007 ميرزائي چلكي-فاطمه كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124037 مينا عظيمي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124039 نرگس قديري كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124007 نسرين افشاري كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124032 نسرين کريمي كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8811124038 وحيد نصيري قشلاق كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
8911124003 هما اصغري كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10