خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (رشته الکتروتکنیک)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
9212132002 ابراهيمي-حسين الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132002 احمدي پنجكي-جواد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132005 افشار-اسماعيل الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132007 اله وردي-صمد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132009 اميري طاقجه جق-سعيد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132012 اميني پور-محمد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9022132116 آخوندي-مسعود الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132013 باقري نيكو-مهدي الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132024 پيري-مرصاد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132026 تك روستا-ناصر الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132024 جباريان شريه-ميثم الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132026 جليلي-ياسر الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132027 جمالي-واقف الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132031 چگيني-كريم الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132037 حسين پور-اميرحسين الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132033 حسين زاده-يونس الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132047 خزايي-عباس الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132048 رسولي-ميثم الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132049 رضاپورفرد-رضا الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132067 شيرزادي-شهاب الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132068 شيرمحمدي-محمد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132087 طالبي-حسن الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132095 عزيزي-فرهاد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132097 علاالديني-عرفان الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9022132110 علي-اصغر الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132085 عمراني-سيدمحمدجواد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9022132118 غفوري-شاهين الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132118 گروسي-علي الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9022132112 لامعي رامندي-حسين الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132126 محمدي-سعيد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132107 محمدي-عليرضا الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132127 محمدي-محسن الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132134 مرادي-مهرداد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132135 مرتضوي-سيدمحرم الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132142 ملكي-محمدتقي الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132144 مهرعليان-مصطفي الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132151 نجاتي هرزويلي-شايان الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132153 نظري برسري-سعيد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132122 نعمتي دلوحسن-حسين الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9112132125 نوروزي-محمد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته
9012132158 هاشمي جيرنده-عابد الکتروتکنیک - برق صنعتی كارداني پيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10